Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Content Group Oy:n asiakasrekisteriseloste

Tietosuojakäytännön voimaantulopäivä: 25.5.2018

 

1.       Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

 • Content Group Oy
 • Y-tunnus: 2390753-7
 • Osoite: Alvar Aallon katu 5 B, 00100 Helsinki
 • Rekisteriasioista vastaava henkilö: Pirjo Boman
 • Puhelin: +358-40-844 2162
 • Sähköposti: pirjo.boman@content.fi

2.       Tietojen käyttötarkoitus

 • Asiakasrekisteri perustuu Content Group Oy:n asiakkuuteen ja yhteistyökumppaneiden informointiin.
 • Henkilötietoja käsitellään asiakkuus- ja yhteistyösuhteen hoitamiseen, palveluiden toteuttamiseen ja laskuttamiseen sekä konsulttiresurssien saatavuuteen liittyvään asiakasviestintään ja informointiin.

3.       Rekisteriin kerätyt tiedot

 • Rekisteri sisältää rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia perustietoja, kuten:
  • Etunimi, sukunimi ja titteli
  • Työnantajan nimi, osoite, puhelinnumero ja web-osoite
  • Henkilön yhteystiedot, kuten puhelinnumero tai matkapuhelinnumero työhön ja työsähköpostiosoite
  • Asiakkuuteen ja yhteistyökumppanuuteen liittyvät tiedot, kuten tehtyjen projektien alkamis- ja loppumis­ajankohta, laskutukseen liittyvät tiedot ja y-tunnus

4.       Tietolähteet

 • Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään henkilökohtaisesti, puhelimitse, sähköpostitse tai vastaavalla tavalla. Myös osapuolten välisessä yhteistyö- tai projektisopimuksessa kerätään asiakkuuteen liittyviä tietoja. Lisäksi yhteys­tietoja voidaan tarvittaessa täydentää yrityksen kotisivuilta tai muista julkisista tietolähteistä.

5.       Tietojen säilytys ja luovutus

 • Tietoja käytetään vain konsultointipalvelun tuottamiseen ja konsulttiresurssien saatavuudesta informointiin.
 • Emme säilytä tietoja pidempään kuin on tarpeen siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Ne säilytetään vähintään sen ajan, mitä tarvitaan palvelun toimittamiseksi ja sopimukseen perustuvien velvoitteiden toteuttamiseksi.
 • Rekisterinpitäjä ei luovuta tietoja eteenpäin muihin tarkoituksiin, paitsi jos rekisteröity pyytää tätä itse ja antaa siihen erikseen luvan.

6.       Rekisterin suojaus

 • Tiedostot, joissa rekisterin tietoja säilytetään, ovat salasanoin tai muin teknisin keinoin suojattuja. Yhteistyö- tai projektisopimukset tai muut manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään siten, että niihin ei ole asiattomilla pääsyä. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän tai sen lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

7.       Oikeus tarkastaa, korjata tai poistaa tietoja tai rajoittaa niiden käyttöä

 • Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.
 • Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen infokirje-viestintään tai suoramarkkinoinnin kaltaiseen yhteydenpitoon. Lisäksi rekisteröidyillä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteri­asioista vastaavaan henkilöön.