Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Organisaation kehittäminen ja projektipäällikkyys

 

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUSHANKKEET

Palvelukeskuksen perustamisen business case, strategian ja toimintamallin suunnittelu ja käyttöönotto
Uusien asiakkuuksien kartoitus ja siirtymisselvitysten laatiminen
Palvelukeskuksen tilannekartoitus, toiminnan tehostaminen ja s
isäisen toimintamallin optimointi
     •   Palvelutarjonta ja palveluiden tuotteistus
     •   Roolien optimointi ja osaamiskartoitukset
     •   Vastuiden ja rajapintojen selkeyttäminen
     •   Palvelutasosopimukset (SLA), tavoitteet ja mittarit
     •   Hinnoittelumalli 
     •   Strategiset valinnat, ohjausmalli ja johtamisjärjestelmä
     •   Sisäiset kontrollit

  

KOULUTUKSET JA VALMENNUSPÄIVÄT

Henkilöstön valmennuspäivien vetäminen, esim.
     •   Yhteisten pelisääntöjen sopiminen
     •   Strategian jalkauttaminen 
     •   Yhteiset ideointipäivät ja kehityskohteiden tunnistaminen
     •   Erilaiset koulutukset esim. muutoshallinnasta

Johdon ja esimiesten sparraus

  

SISÄISTEN ASIAKKAIDEN PALVELUKOKEMUS

     •   Asiakaspolun tunnistaminen
     •   Asiakaskyselyiden suunnittelu, toteutus ja raportointi
     •   Asiakaspalautteen kanavointi toiminnan ohjaamisen tueksi
     •   Asiakaskokemuksen parantaminen
     •   Asiakkuuksien hallinnan toimintamalli
     •   Asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen

 

YRITYSTEN TAI TOIMINTOJEN YHDISTÄMINEN

     •   Haltuunoton ja integraation suunnittelu
     •   Toimintatapojen ja kulttuurin analyysi
     •   Yhdistetyn toimintamallin kuvaus, visio, tavoitteet ja mittarit
     •   Yhdistämisprojektin toteutuksen tuki

 

ULKOISTUSHANKKEIDEN VALMISTELU JA TOTEUTUS

Talous- ja palkkahallinnon ulkoistuspotentiaalin arviointi ja toteutuksen suunnittelu:
     •   Tavoitteet, kriteerit ja painoarvot
     •   Ulkoistusmallin tavoitetila
     •   Ulkoistuskumppanien tunnistaminen ja arviointi
     •   Tarjouspyyntö ja kilpailutus
     •   Ulkoistuksen toteutusvaiheen tuki ja toiminnan siirtäminen

 

PROSESSIEN KUVAAMINEN JA KEHITTÄMINEN

     •   Liiketoimintaprosessien kuvaaminen 
     •   Prosessien ja toimintatapojen kehittäminen
     •   Taloushallinnon parhaiden käytäntöjen ja gap-analyysin määrittely
     •   Sisäisten kontrollien määrittely

 

 

PROJEKTIPÄÄLLIKKYYS JA MUUTOSHALLINTA

     •   Projektien vetäminen joko projektipäällikkönä tai asiakkaan projektipäällikön vastinparina

     •   Muutoksen tuki ja muutoshallinta